Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

Acest site („Site-ul Web”) vă este oferit de UniComs Switzerland GmbH, Bahnhofplatz, 6300 Zug, Elveția.

Următorii Termeni de utilizare vă guvernează accesul și utilizarea acestui site web. De asemenea, termenii și condițiile specifice se pot aplica conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor specifice conținute pe sau accesibile prin intermediul acestui site web („Conținutul”) și anumitor conținuturi, date, materiale sau informații pe care le puteți încărca, trimite și/ sau publica pe site-ul Web („Conținut de utilizator”) sau tranzacții încheiate prin intermediul acestui site Web. Astfel de termeni specifici pot fi suplimentari față de acești Termeni de utilizare sau, acolo unde și numai în măsura în care sunt specificați în mod expres, pot înlocui acești Termeni de utilizare.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Prin accesarea sau utilizarea acestui site Web sunteți de acord să respectați din punct de vedere juridic Termenii de utilizare și toți termenii și condițiile conținute sau menționate aici sau orice termeni și condiții suplimentare stabilite pe acest site Web. Dacă NU sunteți de acord cu toți acești termeni, NU ar trebui să accesați sau să utilizați acest site Web.

Modificarea Termenilor

Acești Termeni de utilizare pot fi modificați de UniComs în orice moment. Astfel de Termeni de utilizare modificați vor fi valabili odata cu publicarea. Continuând să accesați sau să utilizați site-ul Web după o astfel de publicare, se va considera că ați acceptat astfel de modificări. Vă recomandăm să revizuiți în mod regulat termenii și condițiile aplicabile. Alte site-uri web ale UniComs pot avea propriile condiții de utilizare care se aplică respectivelor site-uri Web.

UniComs își rezervă dreptul de a întrerupe sau modifica sau actualiza în orice moment, fără notificare, site-urile web sau conținutul site-urilor Web. UniComs își rezervă dreptul de a restricționa, refuza sau denunța accesul oricărei persoane pe site-ul Web sau în orice parte a acestuia, efectivă imediat, fără notificare, în orice moment și din orice motiv, la discreția sa.

Politica de confidenialitate

Informațiile personale furnizate sau colectate prin sau în legătură cu acest site Web vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica de confidențialitate a UniComs și acești Termeni de utilizare sunt supuși Politicii de confidențialitate așa cum este publicat pe acest site Web.

Exonerarea răspunderii

TOATE INFORMAȚIILE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, TEXT, IMAGINI, GRAFICĂ, LINKURI ȘI ALTE MATERIALE) PE SITE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „DREPT DISPONIBILE”. UNICOMS ȘI SUBSIDIARIILE, AFILIAȚII, PARTENERI, LICENȚIATORI, LICENȚE DE MARCĂ ȘI FURNIZORI, DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ÎN LIMITĂ PERMISĂ DE LEGE ANUMITE REPREZENTĂRI SAU GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII DE COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU ORICE SAU UN ANUMIT SCOP, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE, SAU PRIVIND OPERAREA ACESTUI SITE WEB, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL GENERAT DE UTILIZATORI. Nici UniComs, nici filialele sale, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii nu garantează sau nu fac nicio declarație că (i) site-ul web va satisface cerințele dvs., (ii) site-ul web va funcționa neîntrerupt, în timp util, va fi sigur, sau (iii) rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea site-ului Web (inclusiv orice informații și materiale de pe acest site Web) vor fi corecte, complete, exacte, fiabile sau vor îndeplini cerințele dumneavoastră.

Acesta este un website public. Nu transmiteți informații confidențiale aici.

UniComs și subsidiarele sale, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențele de brand și furnizorii nu vor fi responsabili pentru întreruperi sau omisiuni pentru serviciile de internet, rețea și găzduire web și nu garantează că site-ul web sau serviciile care fac ca acest site web să fie disponibil sau că comunicările electronice trimise de UniComs sunt lipsite de viruși sau alte elemente dăunătoare.

Orice material descărcat sau obținute în alt fel prin folosirea acestui site web sunt realizate pe propria răspundere. Veți fi unicul responsabil pentru orice pagube care survin computerului dvs. sau pentru pierderea de date ce survine in urma descărcării acestor materiale.

Contribuitor

Prin trimiterea oricărui Conținut de utilizator pe site-ul Web, sunteți de acord că materialul va fi adecvat, constructiv și relevant și nu va conține niciun element care ar putea fi ilegal sau altfel impropriu publicării, incluzând dar fără a se limita la elementele care (1) sunt defăimătoare sau prejudiciabile unei alte persoane sau entități; (2) pot provoca vătămări oricărei persoane sau bunuri sau pot defăima sau hărțui orice persoană sau organizație; (3) pot încălca orice drepturi legale ale oricărei persoane (inclusiv dreptul la intimitate sau publicitate); (4) sunt pornografice, obscene, profane, vulgare, indecente sau amenințătoare, (5) sunt inacceptabile din punct de vedere cultural, etnic sau în alt fel sau (6) sugerează sau încurajează orice activitate ilegală.

Afirmați, reprezentați și garantați că conținutul de utilizator trimis pe site-ul web nu încalcă niciun drept de proprietate al altui utilizator, cum ar fi, dar fără a se limita la, drepturile de autor, marca comercială sau brevet sau orice obligație de confidențialitate.

Recunoașteți și sunteți de acord că oricare dintre ideile, observațiile sau discuțiile dvs. sau orice alt conținut al utilizatorului furnizat de dvs. pe site-ul web care nu face obiectul protecției drepturilor de proprietate intelectuală poate fi utilizat de orice alt contribuitor fără compensație sau atribuire.

Prin prezenta, acordați UniComs, filialelor sale, afiliaților, licențelor de marcă și altor parteneri o licență la nivel mondial, irevocabilă, fără redevență, neexclusivă, sublicenșabilă și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, pregăti lucrări derivate de a distribui, transmite și publica conținut de utilizator furnizat de dvs., pe acest site web sau pe orice alt site web al UniComs sau în alte materiale de marketing sau materiale de relații publice ale UniComs în orice și toate mass-media.

Veți fi singurul răspunzător pentru propriul dvs. conținut de utilizator și consecințele postării, pentru trimiterea și/ sau publicarea acestuia. UniComs poate, dar nu este obligat să revizuiască și să monitorizeze, înainte și/ sau după trimiterea conținutului de utilizator. Totuși, recunoașteți că este imposibil pentru noi să monitorizăm sau să revizuim tot conținutul de utilizatori. Fără a se limita la acestea, UniComs, filialele sale, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii nu vor fi și nu pot fi responsabili pentru exactitatea, integralitatea, calitatea sau validitatea conținutului de utilizator trimis de terți pe site-ul web.

UniComs nu aprobă niciun conținut al utilizatorilor sau niciun fel de opinii, recomandări sau recomandări exprimate în locul respectiv, iar UniComs declină în mod expres orice răspundere în legătură cu conținutul de utilizator.

UniComs are dreptul și abilitatea exclusivă de a edita și/ sau elimina mesajele sau orice alt conținut al Utilizatorului care este supărător, nepotrivit sau care încalcă Termenii de Utilizare pentru oricare motiv și în orice moment fără notificare, consimțământ și în mod discreționar. Orice utilizator care consideră că conținutul trimis de utilizator este necorespunzător sau deplasat este încurajat să contacteze UniComs imediat prin e-mail la contact@unicoms.com. După primirea unei astfel de notificări, vom depune eforturi rezonabile pentru a lua măsurile pe care le considerăm necesare într-o perioadă rezonabilă de timp. Deoarece acesta este un proces manual, sunteți informați ca este posibil să nu reușim să eliminăm sau să editați imediat un anumit conținut de la utilizator.

Limitare a răspunderii

ÎN NICIO SITUAȚIE UNICOMS SAU ORICARE DIN SUBSIDIARELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚII, LICENȚII DE MARCĂ SAU FURNIZORI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNĂ INDIRECTĂ, SUBSTANȚIALĂ, PUNITIVĂ, SPECIALĂ SAU INCIDENTALĂ SAU ALTE DAUNE REZULTATE DIN, CAUZATE SAU ÎN CONEXIUNE CU ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU UTILIZA ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, CHIAR DACĂ UNICOMS A FOST INFORMAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE ACESTE DAUNE SUNT CAUZATE DE FRAUDE SAU DE REPREZENTARE FRAUDULOASĂ A UNICOMS.

Dacă locuiți într-o țară sau într-un stat care nu permite niciuna dintre excluderile sau limitările de răspundere de mai sus sau oricare dintre denunțările garanțiilor din secțiunea 4 de mai sus, aceste excluderi sau limitări nu vă vor fi aplicabile, ci numai în măsura în care aceste excluderi sau limitările nu sunt permise. În acest caz, astfel de excluderi sau limitări se limitează la cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

Conținut al părților terțe/ Software și materiale

UniComs nu este în niciun fel responsabil pentru conținutul oricărui site deținut de o terță parte care poate face trimitere la site-ul Web prin intermediul unui hyperlink, indiferent dacă un astfel de hyperlink este sau nu furnizat de către site-ul Web sau de către o terță parte în conformitate cu Termenii de Utilizare. Orice legătură de pe site-ul nostru Web către un alt site nu este o aprobare a unui astfel de site și nici o judecată sau garanție nu se face cu privire la acuratețea, oportunitatea sau caracterul adecvat al conținutului oricărui site la care site-ul Web poate include trimiteri și nu ne asumăm nicio responsabilitate în acest sens.

Orice software sau material pus la dispoziție pentru descărcarea de pe sau prin intermediul acestui site Web este licențiat sub rezerva termenilor oricărui acord de licență aplicabil. Cu excepția celor enunțate în acordul de licență aplicabil, software-ul este pus la dispoziție numai pentru utilizatorii finali și orice copiere, reproducere sau redistribuire ulterioară a software-ului este interzisă în mod expres. GARANȚIILE, DACĂ EXISTĂ, CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE, SE APLICĂ ÎN MOD EXPRES NUMAI ÎN CONFORMITATE CU ACORDUL DE LICENȚĂ APLICABIL. UNICOMS DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE REPREZENTARE ȘI GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU ORICE SCOP ANUME SAU NEÎNCĂLCARE CU PRIVIRE LA SOFTWARE.

Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate asupra conținutului furnizat de UniComs, filialele sale, afiliații, licențiații de marcă și/ sau alți parteneri, software-ul pentru operarea și publicarea site-ului web, compilarea datelor pe site-ul web, ordinea, aranjamente ale acestui site Web, toate aparțin UniComs Switzerland GmbH și/ sau licențiaților de marcă, alți parteneri sau licențiatori. Toate drepturile asupra conținutului care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

Favio este o marcă comercială înregistrată a UniComs Switzerland GmbH.

Favio și toate celelalte mărci comerciale înregistrate ale UniComs Switzerland GmbH și ale companiilor sale afiliate sunt active importante ale companiei. Utilizarea corectă a acestor mărci comerciale este importantă și trebuie să urmați instrucțiunile UniComs atunci când faceți referire la produsele și serviciile companiei noastre. Găsiți mai multe informații la www.unicoms.com.

Utilizarea și înregistrarea numelui Favio sunt rezervate exclusiv companiei noastre. Nu puteți să înregistrați și să utilizați numele companiei, denumirea legală, denumirea comercială, numele de domeniu sau altă denumire, indicație sau descriere a cărei denumire conține Favio sau orice nume similar cu acesta sau orice nume care face parte dintr-un nume Favio, nici nu va include nici o altă marcă înregistrată deținută de UniComs Switzerland GmbH.

Drepturile de proprietate pe site-ul Web

Acest site Web este public prin natura sa și orice informație transmisă pe acesta este considerată neconfidențială. Recunoașteți că orice depunere a oricăror invenții încorporate în orice conținut de utilizator furnizat de dvs. va constitui o „publicare” a unei astfel de invenții în conformitate cu legile aplicabile privind brevetele.

Recunoașteți faptul că orice conținut de utilizator trimis și/ sau discutat pe site-ul Web poate face obiectul brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală ale UniComs, filialelor, afiliaților, licențelor de marcă, altor parteneri sau terților. Dacă luați în considerare exploatarea oricăror idei, propuneri, sugestii sau soluții sau alte conținuturi de utilizator trimise pe site-ul Web, sunteți responsabil (ă) să întreprindeți autorizarea de proprietate intelectuală înainte de a vă angaja într-un comportament exploatabil.

Despăgubire și eliberare

Sunteți de acord să despăgubiți și să păstrați în afara pericolelor UniComs, filialele, afiliații, licențiații de marcă, alți parteneri și furnizori și fiecare dintre ofițerii, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și adjudecanții acestora de orice pagubă, răspundere, cost și cheltuială (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și profesioniștilor și costurile de litigiu) care apar din publicarea de conținut sau transmiterea oricărui mesaj, date, materiale sau orice alt conținut pe care îl trimiteți pe site sau orice încălcare a acestor Termeni de utilizare de către dvs. În cazul unei reclamații sau a unei acțiuni în justiție care rezultă din orice mesaj sau orice alt conținut al utilizatorului trimis de dvs., UniComs își rezervă dreptul de a vă dezvălui identitatea și orice alte informații pe care UniComs le poate avea despre dvs.

Dacă aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, eliberați UniComs, filialele, afiliații, partenerii și furnizorii săi și fiecare ofițeri, directori, angajați, acționari, reprezentanți legali, agenți, succesori și adjuncți de revendicări, solicitări și daune (reale și consecvente) de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, care decurg din sau în orice fel sunt legate de astfel de dispute.

Închiderea site-ului

Avem dreptul exclusiv de a închide Web Site-ul sau orice parte a acestuia din orice motiv, în orice moment, fără notificare sau consimțământ. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru nereușita de a stoca și a șterge orice Conținut și/ sau Conținut de utilizator trimis pe site.

Rezolvarea Disputelor

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Elveției. Sunteți de acord cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Romania pentru orice litigiu, afirmație sau cauză de acțiune care decurg din, sau referitoare la sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau utilizarea de către dvs. a acestui site web, inclusiv orice litigii legate de existența sau valabilitatea acestor Termeni de utilizare, cu condiția să acceptați să prezentați astfel de dispute, revendicări sau cauze de acțiune exclusiv instanțelor din Romania. Rețineți că litigiile pot fi transmise pentru soluționarea online pe platforma de soluționare a litigiilor online a Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr

Anulabilitate

Dacă o prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, atunci dispoziția nevalabilă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o dispoziție valabilă, executorie care se potrivește cel mai bine cu intenția dispoziției inițiale, iar prevederile rămase vor fi puse în aplicare.

Fără excepție

Niciun fel de nerespectare de către UniComs a oricărei părți a acestor Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la oricare dintre drepturile UniComs în conformitate cu acești Termeni de utilizare, fie pentru acțiuni trecute, fie viitoare, din partea oricărei persoane. Nici primirea de fonduri de către UniComs, nici încrederea oricărei persoane în acțiunile UniComs nu vor fi considerate ca reprezentând o renunțare la orice parte a acestor Termeni de utilizare. Numai o derogare specifică, în scris, semnată de un reprezentant autorizat al UniComs va avea efect juridic.

 Titluri

Titlurile secțiunilor din Termenii de utilizare sunt inserate doar pentru comoditate și nu constituie o parte a acestora sau nu afectează în vreun fel semnificația sau interpretarea Termenilor de utilizare.

Va mulțumim că vă alăturați site-ului nostru web!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sendoinf/favio.ro/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399